ticaret borsası

Borsa Hakkında

Borsamız Tarihçesi
Kotasyon Listesi

Organizasyon

Meclis Kurulu
Yönetim Kurulu

Üyelerimiz

Üyelerimizin Listesi
İhracat Yapan Üye Listemiz

Üyelik ve Bilgi Formları

Gerçek Kişilerin Kaydı
Tüzel Kişilerin Kaydı
Tescil Birimi Gerekli Dökümanlar

İstatistikler

İstatistiki Çalışmalar

Salon Satışı

Numune Alımı
Satış Öncesi Analizler
Satış Salonu

Buğday Çeşitleri

Beyaz Sert
Beyaz Yarı Sert
Diğer Beyaz Buğdaylar
Kırmızı Sert
Kırmızı Yarı Sert
Diğer Kırmızı Buğdaylar
Anadolu Durum
Diğer Anadolu Durum

Hizmet Standartları

Kamu Hizmetleri Standartları
Tescil ve Kontrol Servisi
Muamelat Servisi
Laboratuvarlar
Satış Salonu İşlemleri

Sermaye ve Emtia Piyasa Verileri

Ana Sayfa
BİST
Döviz
Altın
Tahvil-Repo
Yatırım Fonları
Dış Piyasalar
Yurtdışı Emtia
Döviz Serbest Piyasa Kurları
FOREX Haber

TOBB Hizmetler

Türkiye'den İşbirliği Teklifleri
Dünyadan İşbirliği Teklifleri
İhaleler
Ülke Duyuruları
TOBBİOS - TOBB İş Olanakları Sistemi
Yurt Dışı Etkinlikler
Yurt İçi Ekinlikler
Özelleştirme ve Yatırım Projeleri
Diğer Duyurular

Hizmet Fiyat Tarifeleri

Üye Aidat ve Tescil Tarifesi
Hububat Analiz Laboratuvarı Ücret Tarifesi
Toprak-Bitki Analiz Laboratuvarı Ücret Tarifesi

Dokümanlar

Tescil Süresi Hesaplama
Fatura ve HMS Tabloları
Tevkifat Tablosu
Tescil Talep Formu

E-Dergi, Faaliyet Raporları

2009-2013 Borsamız Faaliyetleri
2011 Faaliyet Raporu
2012 Faaliyet Raporu
2013 Faaliyet Raporu
2014 Faaliyet Raporu
2013-2016 Stratejik Plan

Haber&Duyuru Arşivi

Haber ve Duyuru Arşivi

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adınız

Kullanıcı Şireniz

 

 

 

 

 
 

 

Cumhurbaşkanımız Borsamızda

 

 

TOBB DUYURULAR 
 
 
 
 
 
 
 
aa

ManşetlerTMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI VE POLİTİKALARI

 
Buğday, arpa, mısır, çeltik, yulaf, çavdar gibi tarımsal ürünlerde piyasa mekanizmasının işletilmesi ve arz-talep-fiyat dengesinin sağlanması, Bakanlığım ilgili kuruluşu olan TMO'nun ana görevlerindendir.
Bu doğrultuda TMO hem ulusal, hem de uluslararası piyasaları yakından izleyerek yurt içi piyasaların düzenlenmesine yönelik tedbirleri zamanında almaktadır.
Söz konusu dönemde Dünya fiyatlarında yaşanan yüksek oranlı dalgalanmaların ülkemiz piyasalarını da etkilemeye başlaması üzerine, TMO tarafından piyasalara çok sayıda müdahalede
bulunulmuştur. Bu sayede uluslararası piyasalarda fiyat artışlarının % 103'e ulaştığı dönemlerde, ülkemizdeki artış oranları maksimum % 32 seviyesinde tutulmuş olup, bugün için söz konusu fiyat artışı % 10 seviyesindedir.
Ülkemizde de 2011 yılında sertifikalı tohum ve gübre kullanımındaki artışın yanında özellikle nisan, mayıs ve haziran aylarında alınan yağışların da etkisiyle verimde geçen yıla göre önemli bir artış
gerçekleşmektedir. Verimdeki bu artışa bağlı olarak 2010 yılında 19,6 milyon ton olan buğday üretimimizin, 2011 yılında 21 milyon tonun üzerinde olması beklenmektedir.
Bugün itibariyle Türkiye genelinde arpa hasatı % 68, buğday hasatı ise % 54 oranında tamamlanmıştır.
 
Yani ürününü hasat edip de depolama imkânı olmayan üreticilere TMO depoları tahsis edilmiştir. Bu sistemde üretici, ürününü TMO'ya teslim etmekte, müdahale fiyatı açıklandıktan sonra
TMO'ya satabileceği gibi depo kira
Bugüne kadar 130 bin tonu buğday, 233 bin tonu da arpa olmak üzere toplam 363 bin ton ürün, taahhütname karşılığı teslim alınmıştır.
Bugün geldiğimiz noktada müdahale fiyatlarının ve politikalarının açıklanması için gerekli piyasa koşulları oluşmuş bulunmaktadır. Politikalar ve fiyatlar aşağıdaki gibidir;
 
 
 
  • Bu amaçla 8,2 milyon Euro ödenmek suretiyle 300 adet kimyasal analiz cihazı satın alınarak ülke genelindeki tüm alım noktalarına dağıtılmıştır.
  • Fiziksel analiz yanında kimyasal analize göre fiyatlandırma ve depolama yapılacak, alım dönemi sonunda satışlar başladığında tüccar ve sanayicinin,
  • Protein oranı % 12'nin üzerinde olan buğdaya önceki yıllara göre % 1-3 arasında ilave fiyat verilecek, bu sayede üreticilerimiz daha
    kaliteli buğday üretimine teşvik edilecektir.
  • Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilerden, belgelerindeki miktarın tamamı satın alınacaktır.
  • Ürün bedelleri 1 ay içerisinde üretici banka hesaplarına aktarılacaktır. Ancak, ürününü anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı ile teslim eden
  • Ürününü emanete bırakarak Makbuz Senedi alan üreticilere talepleri halinde ürün bedelinin % 30'u oranında avans ödenecektir.
  • Ürününü emanete bırakıp bilahare geri çeken üreticilerden depo kira ücreti alınmayacaktır.
 
üretim miktarı, geçtiğimiz yılın fiyatları, maliyetler, enflasyon oranı, refah payı ve üretimin sürdürülebilirliği gibi hususlar dikkate alınmıştır.
2010 yılında 550 TL/Ton olarak açıklanmış olan müdahale alım fiyatı,
TL olarak belirlenmiştir.
yüksek protein içeren kaliteli buğdaylara daha yüksek fiyat verilecektir.
%13 ve yukarısı protein içeren buğdaylar ise 623 TL/Ton'dan satın alınacaktır.
Diğer gruptaki buğdaylar ile arpa müdahale alım fiyatları da bu fiyatlar esas alınarak belirlenecektir.
gibi destek ödemelerine devam edilecektir.
Eylül ayındaki 610 TL/Tonluk fiyat 725 TL/Tona,
Kasım ayındaki 620 TL/Tonluk fiyat ise 735 TL/Tona yükselmektedir.
TMO, bu amaçla kendisine yönelecek ürünün tamamını alacak şekilde hazırlıklarını tamamlamıştır.
 
Buna göre;
1 Aralık 2011'den itibaren ise 725 TL/Ton olarak belirlenmiştir.
       Übelirlenen bankalardan alacakları Ürün kartı ile ürününü getiren üreticiler, ürünlerini daha kısa sürede teslim edebilecek, bedellerini ise 1 ay yerine 15 gün içerisinde alabileceklerdir.
 
Kademeli müdahale alım fiyatları göz önünde bulundurulduğunda;
  • Sanayici ve mamul madde ihracatçılarımızın da hammadde temininde TMO satış fiyatlarını göz önünde bulundurmaları menfaatlerine olacaktır. 
 
MEHMET MEHDİ EKERGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
MÜDAHALE ALIM FİYATI (TL/TON)
SATIŞ FİYATI (TL/TON)
TEMMUZ AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
KASIM
ARALIK
MAKARNALIK BUĞDAYLAR
MAKARNALIK BUĞDAY
640
645
650
655
760
765
DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY
520
525
530
535
615
620
EKMEKLİK BUĞDAYLAR
ANADOLU KIRMIZI SERT,
ANADOLU BEYAZ SERT BUĞDAYLAR
605
610
615
620
720
725
DİĞER KIRMIZI VE DİĞER BEYAZ BUĞDAYLAR
575
580
585
590
680
685
YEMLİK BUĞDAYLAR
500
505
510
515
590
600
ARPA-ÇAVDAR-TRİTİKALE-YULAF
455
460
465
470
540
545
ASGARİ ALIM                                                   (ARPA-ÇAVDAR-TRİTİKALE VE YULAF)
400
405
410
415
475
480