Sivil Toplum Diyaloğu, AB-Türk Odaları Forumu-II, AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programı, İyi Tarım Uygulamaları Transferi

ticaret borsası

 

Romanya, Arad İnceleme Ziyareti, 17-20 Nisan 2013

 

       İlk gün yapılan toplantı Arad Ticaret Odası Genel Direktörü Nicolea Groşan tarafından açıldı. Proje Coordinatörü Carmen Babutau proje hakkında, Dr. Cosmin Salasan Romanya'da İyi Tarım Uygulamaları üzerine sunum yaptı. Sonrasında Türk, Romen ve Yunan katılımcılar iyi tarım uygulamaları konularındaki görüşlerini sundular. Toplantının ardından ilk çiftlik ziyaretimiz hayvansal üretim yapan yaklaşık 1000 dekar arazisi olan bir çiftlik oldu. Yaklaşık 70 büyükbaş hayvanı olan bu çiftlik arazisinde sadece hayvanlarının ihtiyacı olan yemlerini üretmekteydi. Sahibi doktor olan işletmedeki süt verimi 27 litre/gün dü. Ziyaret ettiğimiz başka bir işletme ise 11000 dekar alanda bitkisel üretim yapan aile işletmesiydi. Bu işletme AB’ den destek alarak 1994 yılında 2000 dekar, 2002 yılında 4000 dekar, 2013 yılında 11000 dekar ekim alanına ulaşmıştı. Hedefi 2015 yılında 15000 dekar alanda üretim yapmaktı. İşletme sahibi oğluyla beraber bu işletmeyi yönetiyordu. Buğday verimi 850 kg/da, Ayçiçek verimi 400 kg/da, Mısır verimi ise 1500 kg/da olarak gerçekleşmişti.
 
       Sonraki ziyaretimiz ise 5000 dekar alanda üretim yapan ve 200 büyükbaş hayvanı olan bir işletmeydi. Bu işletmedeki bitkisel üretim, sertifikalı buğday tohumu üretimiydi. İşletme aynı zamanda sertifikalı buğday tohumluğu ticareti de yapıyordu. İşletme, aile işletmesi şeklinde yönetiliyordu. Hayvanların yem ihtiyaçları, işletmenin bitkisel üretiminden karşılanıyordu. Bitkisel üretimde yonca, mısır, buğday ve ayçiçeği üretimi yapılıyordu. 
 
       İsviçreli bir ailenin sahip olduğu 15000 dekar alanda organik tarım yapan bir işlemeyi ziyaret ettik. Bu işletmede hayvancılıkta organik üretim olarak yapılmaktaydı. Üretimleri yonca, buğday, adaçayı, bal, karabuğday, süt ve peynirdi. Araziye 3 yıl yonca sonra buğday ekiliyor. Organik buğday üretimi 250 kg/da. Üretilen buğday 1 ve 5 kg’lık ambalajlara paketleniyor ve satılıyor. Organik buğdayın fiyatı yaklaşık olarak normal buğday fiyatının 2,5 katı. Üretilen ürünler kendi işletmelerinde elenip paketleniyor ve satışa hazır hale getiriliyordu. 150 dekar alanda meyve fidanı üretimi yapan bir işletme ziyaret edildi. Bu işletmede yerel meyve çeşitleri üretilip yurt içinde yakın çevrelerine satış yapıyorlardı.
 
Ziyaret edilen başka bir işletme ise 70000 dekar üretim alanına, 24000 baş domuza, 8000 baş koyuna, 45 adet et satış reyonuna ve ekmek fırınlarına sahip bir işletmeydi. Et satış reyonunda fiyatlar 1.2 Euro ile 6 Euro arasında değişiyordu. Günde 300 adet hayvan kesilip bu reyonlarda satılıyordu. Kendi yetiştirdikleri buğdayların bir kısmını da kendi fırınlarında ekmek yapıp tüketiciye sunuyorlardı. Mısır ekimine hazırlanan bir tarladaki incelemelerimizde tarlanın toprak yapısının çok güzel ve toprak işlemede kullanılan makine ve ekipmanların çok büyük olduğunu gözlemledik.
 
       Bir diğer işletme 50000 dekar alanda üretim yapıyordu ve diğer üreticilere de belli bir ücret karşılığında ekim, gübre, ilaçlama ve hasat gibi hizmetleri veriyordu. Bu işletmede Limagrain ve Cargil gibi firmaların buğday, ayçiçeği, mısır tohumları kullanıyordu. Yine diğer büyük işletmeler gibi yüksek verim alıyorlardı. Traktör, biçerdöver ve diğer alet ve ekipman parkı gayet zengin bir işletme az da olsa büyükbaş hayvancılık yapıyordu. 17 büyük ve küçükbaş hayvan üreticisinin kurup işlettiği süt işleme tesisi AB hibe destek programından desteklenerek kurulmuştu. Süt ve peynir üretip yurtiçine pazarlıyorlardı.
 
       Çin ve Ukrayna da ekonomik olarak üretilen bir yaban mersini çeşidini üretmek amacıyla kurulan bir işletme ziyaretinde bulunuldu. Bu işletme henüz yeni kurulan bir işletmeydi ve 170 dekar alana sahiptir. Bu yaban mersini çeşidi çalı formuna sahip ve dekara 800 kg kadar verimi çıkarabiliyor. İşletmede bu dönem üretilen 30 tondan 22 ton Almanya, 6 ton Avusturya ve 2 ton da Romanya iç piyasasına satılmıştı. Kilogram fiyatı 3 Euro olan bu yaban mersini çeşidi vücuda enerji verip uyararak zinde kalmasını sağlıyor. Daha çok gelişme çağındaki çocukların meyve sularına katarak tüketiliyordu.