Satış,Öncesi,Analizler

ticaret borsası

Borsa Hakkında

Borsamız Tarihçesi
Kotasyon Listesi

Organizasyon

Meclis Kurulu
Yönetim Kurulu

KVKK Bilgi Bankası

KVKK İlişkin Aydınlatma Metni
KVKK Başvuru Formu

Üyelik ve Bilgi Formları

Gerçek Kişilerin Kaydı
Tüzel Kişilerin Kaydı
Tescil Birimi Gerekli Dökümanlar

İstatistikler

İstatistiki Çalışmalar

Salon Satışı

Numune Alımı
Satış Öncesi Analizler
Satış Salonu

Buğday Çeşitleri

Beyaz Sert
Beyaz Yarı Sert
Diğer Beyaz Buğdaylar
Kırmızı Sert
Kırmızı Yarı Sert
Diğer Kırmızı Buğdaylar
Anadolu Durum
Diğer Anadolu Durum

Hizmet Standartları

Kamu Hizmetleri Standartları
Tescil ve Kontrol Servisi
Muamelat Servisi
Laboratuvarlar
Satış Salonu İşlemleri

TOBB Hizmetler

Türkiye'den İşbirliği Teklifleri
Dünyadan İşbirliği Teklifleri
İhaleler
Ülke Duyuruları
TOBBİOS - TOBB İş Olanakları Sistemi
Yurt Dışı Etkinlikler
Yurt İçi Ekinlikler
Özelleştirme ve Yatırım Projeleri
Diğer Duyurular

Hizmet Fiyat Tarifeleri

Üye Aidat ve Tescil Tarifesi
Hububat Analiz Laboratuvarı Ücret Tarifesi
Toprak-Bitki Analiz Laboratuvarı Ücret Tarifesi

Dokümanlar

Tescil Süresi Hesaplama
Fatura ve HMS Tabloları
Tevkifat Tablosu
Tescil Talep Formu

E-Dergi, Faaliyet Raporları

2009-2013 Borsamız Faaliyetleri
2011 Faaliyet Raporu
2012 Faaliyet Raporu
2013 Faaliyet Raporu
2014 Faaliyet Raporu
2015 Faaliyet Raporu
2016 Faaliyet Raporu
2017 Faaliyet Raporu
2018 Faaliyet Raporu
2013-2016 Stratejik Plan
2018-2021 Stratejik Plan

Haber&Duyuru Arşivi

Haber ve Duyuru Arşivi

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adınız

Kullanıcı Şireniz

 

 

 

 

 
ELÜS Piyasa Verileri (15 DK GECİKMELİ)
 
 
 
 
 
e-Belgeye Geçiş
 
 
 
 

 

 

 

TOBB DUYURULAR 
 
 
 
 
 
 
aa

Manşetler         
  SATIŞ ÖNCESİ ANALİZLER  
         
  Rutubet: Ürünün ihtiva ettiği su oranıdır. Ürünün depolanması , kalitenin korunmasında rutubet oranı büyük önem taşır. Ayrıca Buğdayın öğütülmesi aşamasında da önemlidir. Yüksek rutubet içeren ürünlerin kızışıp küflenmesi, çimlenerek bozulması ve böcek hücumuna uğraması daha kolaydır.

Rutubet tayini: HE 50 PFEUFFER cihazı ile yapılmaktadır.

   
         
  Protein Tayini : Protein oranı ve kalitesi unun mamul yapımındaki potansiyelini gösteren en önemli faktör olarak kabul edilir. Buğdayın en kaliteli tahıl yapan özellik; endosperm proteinleri olan gliadin ve glutenin proteinlerinin su ile birleştiğinde kolloidal bir birleşik olan gluteni oluşturmaktadır. Laboratuarımızda protein tayini N I R   A n al y s e r s - CROPSCAN 2000B Model cihazı ile yapılmaktadır. Bu cihaz NIR (Kızılötesi ışık emilimi) teknolojisi ile çalışmaktadır. Analiz esnasında herhangi bir kimyasal kullanımına gerek yoktur. Sadece haznesine numunenizi koymanız yeterlidir. Cihaz 720-1100 mm dalga boylarında ölçüm yapmaktadır. Numunenin 9 farklı bölgesinde okuma yapmakta ve okuduğu değerleri cihazın dijital ekranında göstermektedir. Böylece numunenin homojenizasyonu da kontrol edilmiş olmaktadır. Portatiftir, tarlada ve laboratuvarda analiz yapılabilmektedir. Sağlam plastik gövdelidir, güvenle cihaz taşınabilmektedir. Çok geniş bir ürün yelpazesi vardır. RS232 kablosu ile cihaz bilgisayara bağlanabilmekte istendiği takdirde ölçüm değerleri bilgisayarda da saklanabilmekte ve bilgisayardan kalibrasyon değerleri cihaza aktarılabilmektedir. Özellikle unda kül analizinde yansıyan değil de absorbe edilen ışığı ölçtüğü için daha kesin sonuçlar vermektedir.     
       
         
  Vaslı Değirmen: Valslı laboratuar değirmenidir. %60-70 randımanlı çalışır, kepek ve unu ayrı haznelere verir. Hem tavlı hem de tavsız buğday öğütebilir. Vals topları 62 Rockwell sertliğinde olup zaman içerisinde aşınma meydana gelmez. Elde edilen un kalitesi fabrika un kalitesine yakın olduğundan dolayı, sağlıklı paçal çalışmasına olanak vermektedir.    
         
  Gluten tayini: Buğday unu, su ile hamur haline getirildiğinde unun bileşiminde bulunan sabit proteinlerden gliadin ve glutenin suyu emerek şişer. Bu hamur %2 lik tuzlu su ile yıkandığında nişasta ve diğer proteinler su ile ortamdan ayrılır. Geriye gluten (Yaş öz) dediğimiz elastik bir madde kalır.
Hamurda yoğrulma sırasında ağ gibi bir yapı oluşturan gluten , fermantasyon sırasında maya tarafından ortama bırakılan CO2 gazının tutulması ve ekmeğin kabararak hacimli olmasını sağlar. Dolayısıyla buğdayda gluten miktarının yüksek olması arzu edilir.

Laboratuarımızda gluten analizi Glutomatik cihazı ile yapılmaktadır. 10 gr. Un filtre takılmış özel aparatına konur ve üzerine 4.5 cc saf su ilave edilerek cihazdaki yerine takılır. Cihazı çalıştırdıktan sonra özel su alma aparatı ile tuzlu suyu alıp 5 dakika süreyle yıkama işlemi yapar. Elastik yapıda yaş öz denilen gluten elde edilir.
   
     
         
  Gluten index : Glutenin sağlamlığını belirlemede kullanılan bir yöntemdir. Glutomatik cihazından alınan yaş gluten, içinde özel elek bulunan kartuşuna yerleştirilir. 1 dakika süreyle 6000 devir/dakika santrifüje tabi tutulur. Elekten karşı tarafa geçen gluten sağlam olmayan diğer bir ifadeyle çürük gluteni ifade eder. Karşı tarafa geçmeyen sağlam glutenin Toplam glutene oranı index'i vermektedir.

Gluten index : Sağlam Gluten (elekten geçmeyen)  / Toplam Gluten  x 100 = Sonuç

 

   
       
         
  Hektolitre Ağırlığı: 100 litre hacimdeki ürünün kg. cinsinden ağırlığı demektir. Kalite belirlemede en çok aranan özelliklerden biridir. Buğdayın un verimi ile doğrusal bir ilişkisi vardır. Tanenin şekli, büyüklüğü, sert veya yumuşak olması gibi pek çok faktör hektolitre ağırlığını etkiler.
Laboratuarımızda klasik bir yöntem olan 1 litre hacmindeki ürünün ağırlığı tartılarak 100 ile çarpılması sonucunda da hektolitre ağırlığı tespiti yapılmaktadır.
   
         
  Yabancı Madde: Fiziksel bir analiz olup ürün içindeki, ürün harici diğer maddelerdir (Yabancı ot tohumları, sap, çöp, kavuz, kırık dane, cılız dane v.b.). Yabancı madde oranının düşük olması hatta sıfır'a yakın olması arzu edilir.    
         
  Süne-Kımıl, Embriyo, Pelemir-Karamuk Oranı : Belirli sayıdaki veya miktardaki buğdayın içinden tesbit edilen emgili danelerin sağlam danelere oranıdır.
Süne ve Kımıl zararlıları tarlada başaktaki daneleri emerek yaptıkları zarar buğdayın işleme sırasındaki özellikle ekmekçilikte doğrudan kaliteyi etkilemektedir. Gluten yapısı bozulduğundan ekmekte istenilen kabarma sağlanamamaktadır. Emgi oranı arttıkça kalite düşmektedir. Emgi oranının sıfır veya sıfıra yakın olması arzu edilir.