Tarihçemiz

ticaret borsası

Borsa Hakkında

Borsamız Tarihçesi
Kotasyon Listesi

Organizasyon

Meclis Kurulu
Yönetim Kurulu

KVKK Bilgi Bankası

KVKK İlişkin Aydınlatma Metni
KVKK Başvuru Formu

Üyelik ve Bilgi Formları

Gerçek Kişilerin Kaydı
Tüzel Kişilerin Kaydı
Tescil Birimi Gerekli Dökümanlar

İstatistikler

İstatistiki Çalışmalar

Salon Satışı

Numune Alımı
Satış Öncesi Analizler
Satış Salonu

Buğday Çeşitleri

Beyaz Sert
Beyaz Yarı Sert
Diğer Beyaz Buğdaylar
Kırmızı Sert
Kırmızı Yarı Sert
Diğer Kırmızı Buğdaylar
Anadolu Durum
Diğer Anadolu Durum

Hizmet Standartları

Kamu Hizmetleri Standartları
Tescil ve Kontrol Servisi
Muamelat Servisi
Laboratuvarlar
Satış Salonu İşlemleri

TOBB Hizmetler

Türkiye'den İşbirliği Teklifleri
Dünyadan İşbirliği Teklifleri
İhaleler
Ülke Duyuruları
TOBBİOS - TOBB İş Olanakları Sistemi
Yurt Dışı Etkinlikler
Yurt İçi Ekinlikler
Özelleştirme ve Yatırım Projeleri
Diğer Duyurular

Hizmet Fiyat Tarifeleri

Üye Aidat ve Tescil Tarifesi
Hububat Analiz Laboratuvarı Ücret Tarifesi
Toprak-Bitki Analiz Laboratuvarı Ücret Tarifesi

Dokümanlar

Tescil Süresi Hesaplama
Fatura ve HMS Tabloları
Tevkifat Tablosu
Tescil Talep Formu

E-Dergi, Faaliyet Raporları

2009-2013 Borsamız Faaliyetleri
2011 Faaliyet Raporu
2012 Faaliyet Raporu
2013 Faaliyet Raporu
2014 Faaliyet Raporu
2015 Faaliyet Raporu
2016 Faaliyet Raporu
2017 Faaliyet Raporu
2018 Faaliyet Raporu
2013-2016 Stratejik Plan
2018-2021 Stratejik Plan

Haber&Duyuru Arşivi

Haber ve Duyuru Arşivi

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adınız

Kullanıcı Şireniz

 

 

 

 

 
ELÜS Piyasa Verileri (15 DK GECİKMELİ)
 
 
 
 
 
e-Belgeye Geçiş
 
 
 
 

 

 

 

TOBB DUYURULAR 
 
 
 
 
 
 
aa

ManşetlerTARİHÇEMİZ

Borsa, sayı, ölçü ve ağırlıklarına göre belirlenen malların devletin kurduğu ve denetlediği özel hukuk kuralları içinde tarafların karşı karşıya gelip alım satım yaptıkları kurum olarak devamlılığı bulunan ticarete mahsus pazar yerleridir.
  Borsacılığın tarihi genel olarak 14.yüzyıla dayanmakla beraber M.Ö. 1200-1500 yıllarına kadar gitmektedir. Bu çağda yaşayan insanlar gerçekleştirdikleri panayırlarla ilk borsacılığın temelini atmışlardır.

Borsaların resmi hayatı ise, ortaçağ fuarlarında başlamaktadır. 15. yüzyılda ise,Anvers, Lyon ve Cenevre 'deki fuarlar ekonomik gelişmede önemli bir canlılık sağlamıştır.

Kıtaların keşfi sonucu büyük deniz yollarının açılmasıyla dünya ticaretinin Atlantik kıyılarına kayması Anvers 'in önemini arttırmıştır. Dört tarafı bölmelerle çevrili salonu veAnvers borsası kalabalık bir iş adamı grubunun muamelelere katılmasını sağlamıştır. Anvers borsa kapısını tüm milletlere açmıştır.

Anvers borsasından kısa bir süre sonra Fransa 'da Lyon ve Toulouse borsaları hizmete girmiştir. Paris 'te ilk borsa 1724 yılında resmen faaliyete geçmiştir. Dünyada Hamburg ve Bremen borsaları da önemli bir yer tutmaktadır.

Günümüzde bilinen en büyük borsalarından biri olan Newyork borsası 1729 yılında 24 kişinin öncülüğünde kurulmuştur.Ülkemizde gerçek anlamda ilk resmi borsa 2 Aralık 1873 yılında bir Nizamname ile "Dersaadet Tahvilat Borsası" ile Ticaret Borsalarının kuruluşuna geçilmiştir.

 
Yurdumuzda ilk Ticaret Borsası 1892 yılında "İzmir Ticaret ve Sanayi Borsası" adı altında çalışmalara başlamış. Daha sonra Adana Ticaret Borsası 1913, İstanbul Ticaret Borsası 1925, Tekirdağ Ticaret Borsası ise 9 Ağustos 1926 'da "Ticaret ve Zahire Borsası" ünvanı ile kurulmuştur.

Borsa, Malkaralı Şakir, Mehmet Baki, Bekir Sıtkı, Kırimi Ahmet, Sezerli Osman, Hacı Mehmet, Kemallı Mehmet ve Uncu Salih 'ten müteşekkil bir heyet tarafından kurulmuş ve 9 Ağustos 1926 tarihinde "Cematı İslamiye" binasında 30 üye ile faaliyete geçmiştir.

Tekirdağ Ticaret Borsası, ülke genelinde kurulan borsa sıralamasında 12.nci borsadır. Borsa 'nın 4355 sayılı kanuna intibakı yapılmamış 5590 sayılı kanuna intibakı ise 16 Eylül 1951 'de olmuştur.
Tekirdağ Ticaret Borsası' nn vizyonu tarım ürünleri pazarlarının etkin bir şekilde oluşmasına yardımcı olmaktır. Bölgemiz üzerinde üretim faaliyetleri dünyada yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli bir gelişme trendi gösteren ve bunun doğal sonucu olarak tarıma dayalı sanayi kollarının da yoğun olarak faaliyet gösterdiği ve ülkemiz açısından stratejik öneme sahip Hububat ve Yağlı Tohumlar grubuna giren ürünlerin, fiyatlarının oluşmasında "ANA MERKEZ" olmayı, belge ve kayıta dayalı spot işlemleri geliştirilerek, orta vadede hububat ve yağlı tohumlarda vadeli işleme dayalı pazarı kurmayı amaçlamaktayız.
Borsamız olarak bu noktadan hareketle, "Yeni Borsa Hizmet Binası" yapımı amacıyla şehir dışında Zahireciler Sitesi yanında bulunan 11014 m² ' lik alana sahip gayrimenkul 2000 yılı Kasım ayında borsamız adına satın alınmış, Yeni Hizmet Binasının mimari proje çalışmalarına 2001 yılının Ağustos ayında başlanılmış, mühendislik projelerinin tamamlanarak gerekli onaylarının alınması, arsamız üzerindeki imar durumunun çıkartılması ile birlikte projemize 22.10.2002 tarihinde yapı ruhsatı alınmıştır.
Toplam 2787 m² yapı inşaat alanına sahip projemiz içerisinde 550 m² ' lik alana sahip satış salonu ve içerisinde, borsa idari işlerinin yürütüleceği alanlar ile Vadeli İşlemler Salonu, Toplantı Salonları, Ürün Tahlil Laboratuvarı,  Toprak Tahlil Laboratuvarı, Üretici Kafeteryası ve bekleme salonu olarak kullanılacak olan sosyal yaşam alanları yer almaktadır.

Borsamız 1 Temmuz 2005 tarihinde Yeni Hizmet Binasına taşınmış ve faaliyetini burada devam ettirmektedir.