Tekirdağ SGK Tevkifat Tablosu

ticaret borsası

Borsa Hakkında

Borsamız Tarihçesi
Kotasyon Listesi

Organizasyon

Meclis Kurulu
Yönetim Kurulu

KVKK Bilgi Bankası

KVKK İlişkin Aydınlatma Metni
KVKK Başvuru Formu

Üyelik ve Bilgi Formları

Gerçek Kişilerin Kaydı
Tüzel Kişilerin Kaydı
Tescil Birimi Gerekli Dökümanlar

İstatistikler

İstatistiki Çalışmalar

Salon Satışı

Numune Alımı
Satış Öncesi Analizler
Satış Salonu

Buğday Çeşitleri

Beyaz Sert
Beyaz Yarı Sert
Diğer Beyaz Buğdaylar
Kırmızı Sert
Kırmızı Yarı Sert
Diğer Kırmızı Buğdaylar
Anadolu Durum
Diğer Anadolu Durum

Hizmet Standartları

Kamu Hizmetleri Standartları
Tescil ve Kontrol Servisi
Muamelat Servisi
Laboratuvarlar
Satış Salonu İşlemleri

TOBB Hizmetler

Türkiye'den İşbirliği Teklifleri
Dünyadan İşbirliği Teklifleri
İhaleler
Ülke Duyuruları
TOBBİOS - TOBB İş Olanakları Sistemi
Yurt Dışı Etkinlikler
Yurt İçi Ekinlikler
Özelleştirme ve Yatırım Projeleri
Diğer Duyurular

Hizmet Fiyat Tarifeleri

Üye Aidat ve Tescil Tarifesi
Hububat Analiz Laboratuvarı Ücret Tarifesi
Toprak-Bitki Analiz Laboratuvarı Ücret Tarifesi

Dokümanlar

Tescil Süresi Hesaplama
Fatura ve HMS Tabloları
Tevkifat Tablosu
Tescil Talep Formu

E-Dergi, Faaliyet Raporları

2009-2013 Borsamız Faaliyetleri
2011 Faaliyet Raporu
2012 Faaliyet Raporu
2013 Faaliyet Raporu
2014 Faaliyet Raporu
2015 Faaliyet Raporu
2016 Faaliyet Raporu
2017 Faaliyet Raporu
2018 Faaliyet Raporu
2013-2016 Stratejik Plan
2018-2021 Stratejik Plan

Haber&Duyuru Arşivi

Haber ve Duyuru Arşivi

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adınız

Kullanıcı Şireniz

 

 

 

 

 
ELÜS Piyasa Verileri (15 DK GECİKMELİ)
 
 
 
 
 
e-Belgeye Geçiş
 
 
 
 

 

 

 

TOBB DUYURULAR 
 
 
 
 
 
 
aa

ManşetlerT.C.

TEKİRDAĞ

TİCARET BORSASI

       

        Sayın Üyemiz;

 

        İlgi:Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün B.13.2.SGK.4.59.00.00.1/kls-IX-I/834 sayılı yazısı.

 

        Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden aldığımız ilgide kayıtlı “Tevkifat Bildirimi” konulu yazısı ile söz konusu yazıda istenen bilgilerin CD’ye işlenecek formattaki  “Tablo”, yazımız ekinde gönderilmiştir.

 

 T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

 

 

        03.04.1993 tarihli ve 93/4384 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile bu maddede değişiklik yapan 94/5173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; çiftçilerden satın alınan ürün bedellerinden, çiftçilerin prim borçlarına mahsuben % 1 oranında tevkifat yaparak düzenledikleri belgelerde göstermeleri ve bir ay içerisinde tevkif ettikleri tutarları ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar Kurum hesaplarına intikal ettirilmesi gerekmektedir.

        Çiftçilerden ürün alımı sırasında tevkifat yapmak zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu satın alma işlemleri nedeniyle mevzuat gereği düzenlemek zorunda oldukları belgelerin uygun bir yerine çiftçinin ad ve soyadının, adresini, yaptıkları tevkifat tutarını. T.C. kimlik numarasını, BAĞ-KUR numarasını, ayrıca çiftçinin baba adım, doğum tarihi ve yerini kaydetmek zorundadırlar.

        Çiftçilerin 4’b sigortalılık primlerinin sattıkları ürün bedellerinden tevkif suretiyle ödendiğini ispatlayabilmeleri veya yersiz olarak ödenen primlerin iade olarak alabilmeleri için, yukarıda belirtilen bilgilerin düzenlenen belgelerde eksiksiz olarak yer alması gerekmektedir.

        Tevkifat ödemelerine ilişkin belgelere banka tahsilat makbuzu, tevkifatı yapanın adı ve soyadı (ünvanı) zirai gelir vergisi tevkifatı ile ilgili muhtasar beyannamesini verdiği vergi dairesi ve muhtasar vergi numarası ile tevkifatın bulunduğu ay ve yıl (örneğin: Nisan 1994) kaydedilmesi zorunludur.

        26.03.1994 tarihli ve 21886 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 seri Nolu Uygulama Tebliğindeki hususların dikkate alınarak; 5510 Sayıiı Kanunun 100.maddesi bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin kuruma verilme usulü gereğince, hazırlanacak olan tevkifat bildiriminin 20.02.2013 tarihinden itibaren    EXSEL ortamında CD'ye kaydedilerek İl Müdürlüğümüze gönderilmesini önemle rica ederim.

 

 

 TABLOYU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN