TEKİRDAĞ TİCARET BORSASI ÜRÜN TAHLİL LABORATUVARI FİZİBİLİTESİ

ticaret borsası
   

 

Proje:

 

 

Tekirdağ Ticaret Borsası Ürün Tahlil Laboratuvarı Fizibilitesi

 

 

Destek Sözleşme Numarası:

 

 

TR/21/14/DFD/0005

 

 

Destek Programı:

 

 

Doğrudan Faaliyet Desteği

 

 

Proje Yararlanıcısı:

 

 

Tekirdağ Ticaret Borsası

 

 

Sözleşme Tarihi:

 

 

31.12.2014

 

 

Proje Süresi:

 

 

3 Ay

 

 

Proje Destek Miktarı:

 

 

26.423,00 TL

 

 

Faaliyetin Amacı:

 

 

Projenin genel amacı Tekirdağ Ticaret Borsası Ürün Tahlil Laboratuvarı Fizibilitesi ile bölgenin sosyoekonomik gelişimine katkı sağlamaktır.

 

Faaliyetin Özel Amacı:

 

Projenin özel amaçları şu şekildedir;

 

1. Ürün Tahlil Laboratuvarının kurulumuna yönelik gerekli ön çalışmanın yapılması,

 

2. Ürün Tahlil Laboratuvarının kuruluş sürecinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması,

 

3. Ürün Tahlil Laboratuvarı sanayinde üretim yapan firmaların ürün analiz ihtiyaçlarının tespit edilmesi,

 

4. Tekirdağ Ticaret Borsası’nın hizmet kapasitesinin artmasıdır.