Üye Derece ve Aidat Ücret Tarifesi

ticaret borsası

Borsa Hakkında

Borsamız Tarihçesi
Kotasyon Listesi

Organizasyon

Meclis Kurulu
Yönetim Kurulu

KVKK Bilgi Bankası

KVKK İlişkin Aydınlatma Metni
KVKK Başvuru Formu

Üyelik ve Bilgi Formları

Gerçek Kişilerin Kaydı
Tüzel Kişilerin Kaydı
Tescil Birimi Gerekli Dökümanlar

İstatistikler

İstatistiki Çalışmalar

Salon Satışı

Numune Alımı
Satış Öncesi Analizler
Satış Salonu

Buğday Çeşitleri

Beyaz Sert
Beyaz Yarı Sert
Diğer Beyaz Buğdaylar
Kırmızı Sert
Kırmızı Yarı Sert
Diğer Kırmızı Buğdaylar
Anadolu Durum
Diğer Anadolu Durum

Hizmet Standartları

Kamu Hizmetleri Standartları
Tescil ve Kontrol Servisi
Muamelat Servisi
Laboratuvarlar
Satış Salonu İşlemleri

TOBB Hizmetler

Türkiye'den İşbirliği Teklifleri
Dünyadan İşbirliği Teklifleri
İhaleler
Ülke Duyuruları
TOBBİOS - TOBB İş Olanakları Sistemi
Yurt Dışı Etkinlikler
Yurt İçi Ekinlikler
Özelleştirme ve Yatırım Projeleri
Diğer Duyurular

Hizmet Fiyat Tarifeleri

Üye Aidat ve Tescil Tarifesi
Hububat Analiz Laboratuvarı Ücret Tarifesi
Toprak-Bitki Analiz Laboratuvarı Ücret Tarifesi

Dokümanlar

Tescil Süresi Hesaplama
Fatura ve HMS Tabloları
Tevkifat Tablosu
Tescil Talep Formu

E-Dergi, Faaliyet Raporları

2009-2013 Borsamız Faaliyetleri
2011 Faaliyet Raporu
2012 Faaliyet Raporu
2013 Faaliyet Raporu
2014 Faaliyet Raporu
2015 Faaliyet Raporu
2016 Faaliyet Raporu
2017 Faaliyet Raporu
2018 Faaliyet Raporu
2013-2016 Stratejik Plan
2018-2021 Stratejik Plan

Haber&Duyuru Arşivi

Haber ve Duyuru Arşivi

ÜYE GİRİŞİ
Kullanıcı Adınız

Kullanıcı Şireniz

 

 

 

 

 
ELÜS Piyasa Verileri (15 DK GECİKMELİ)
 
 
 
 
 
e-Belgeye Geçiş
 
 
 
 

 

 

 

TOBB DUYURULAR 
 
 
 
 
 
 
aa

Manşetler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Borsa satış salonunda yapılan müstahsil ürün alışlarında %0,45 (binde dört buçuk) (Satış ve Organizasyon Hizmetleri %0,3 + Tescil Ücreti %0,15) oranında borsa kesintisi yapılacaktır.

 

   AÇIKLAMALAR:

   - Yukarıdaki hizmetlerin ihracatla ilgili olanlarından ücret alınmaz. (İhracata ilişkin olsa bile ülke içi alım/satım muameleleri bu kapsamda yer almaz)

   - 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifi ve Birlikleri hakkındaki kanuna istinaden Satış Kooperatiflerinin Ortakları ile üretim girdisi temini ve ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla yaptıkları alım/satım muamelelerinden Borsa tescil ücreti alınmayacaktır.

   - Borsa içinde yapılan alım satım muamelelerinin tescili aynı gün; Borsa çalışma alanı içinde olmakla beraber borsa dışında yapılan alım/satımlara ilişkin işlemler 30 (otuz) gün içerisinde tescil edilmesi zorunludur. İhracatlarda ise sözleşmeye müteakip tescil ettirilmesi gerekir. Yasal süre içerisinde tescil muamelesinin borsada gerçekleştirilmemesi halinde ilgili kanun maddesi gereğince tescil ücreti; %50 fazlasıyla tahsil olunur ve ayrıca günlük gecikme faizi uygulanır.

   - İş bu tarife 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanacaktır.