T.C.
TEKİRDAĞ
TİCARET BORSASI

AYLIK BORSA BÜLTENİ
TARİH: 01.10.2004 - 31.10.2004
               
MUAMELE GÖREN MADDE          MUAMELE  E N   A Z     E N Ç O K       ORTALAMA MİKTARI BRM  B E D E L i   SATIŞ ŞEKLİ
CİNS ve NEVİLERİ              ADEDİ   L İ R A Kr      L İ R A Kr         L İ R A Kr     T. L. 
               
HUBUBAT GURUBU                
Buğday                       122 295.000 371.000 324.612 6.698.778  KG  2.174.509.333.738  TS
Buğday                       278 284.000 465.988 321.601 19.433.515  KG  6.249.837.950.857  HMS
Buğday                       3 333.061 347.000 333.187 2.069.220  KG  689.438.360.000  TMO.AL.
Buğday                       3 320.000 320.000 320.000 81.820  KG  26.182.400.000  GTS
Buğday                       2 300.000 350.000 347.997 520.860  KG  181.258.000.000  KOOP.S
Buğday                       3 301.646 335.000 316.952 112.329  KG  35.602.980.170  KOOP.A
Buğday                       2 196.970 196.970 196.970 250.000  KG  49.242.702.500  TMO.ST.
                                                                                              29.166.522      9.406.071.727.265  
Tohumluk Buğday              8 330.000 500.000 386.589 480.450  KG  185.736.750.000  HMS
Kırıklı Buğday               2 190.000 270.750 237.500 2.720  KG  646.000.000  TS
Buğday Fiyat Farkı           1 9.302 9.302 9.302 78.940  KG  734.331.456  HMS
Arpa                         1 338.000 338.000 338.000 14.000  KG  4.732.000.000  KOOP.S
Arpa                         1 290.000 290.000 290.000 4.000  KG  1.160.000.000  KOOP.A
                                                                                              18.000      5.892.000.000  
Tohumluk Arpa                2 320.000 330.000 322.296 111.705  KG  36.002.100.000  HMS
Tohumluk Tiritikale          1 360.000 360.000 360.000 25.120  KG  9.043.200.000  HMS
Tohumluk Tiritikale          1 435.644 435.644 435.644 22.900  KG  9.976.247.600  TS
                                                                                              48.020      19.019.447.600  
Kuş Yemi                     6 700.000 700.000 700.000 41.960  KG  29.372.000.000  TS
Kuş Yemi                     2 345.326 345.326 345.326 42.000  KG  14.503.726.860  İTHL.
                                                                                              83.960      43.875.726.860  
Darı                         2 465.000 465.000 465.000 40.020  KG  18.609.300.000  TS
Darı                         2 225.213 225.213 225.213 40.000  KG  9.008.526.000  İTHL.
                                                                                              80.020      27.617.826.000  
Tohumluk Fiğ                 1 1.150.000 1.150.000 1.150.000 17.350  KG  19.952.500.000  HMS
                                                                                                                   9.745.548.409.181  YEKUN
HUBUBAT MAMÜLLERİ                                                                                                                         
Un Tip 1 (50 Kg)             20 23.762.377 29.702.971 26.183.637 6.253  ÇV  163.726.287.384  TS
Un Tip 2 (50 Kg)             5 21.040.000 25.450.500 21.777.091 5.016  ÇV  109.233.891.746  TS
Un Tip 2 (50 Kg)             2 21.040.000 21.040.000 21.040.000 7.505  ÇV  157.905.200.000  GTS
Un Tip 2 (50 Kg)             4 14.771.110 15.275.564 14.950.661 6.510  ÇV  97.328.806.992  İHRC.
                                                                                              19.031      364.467.898.738  
Un Tip 6 (50 Kg)             4 15.250.000 23.275.452 17.270.016 518  ÇV  8.945.868.415  TS
Un 10 Kg.                    1 585.000 585.000 585.000 1.900  KG  1.111.500.000  TS
Un 10 Kg.                    1 6.435.644 6.435.644 6.435.644 20  ÇV  128.712.880  TS
                                                                                              1.920      1.240.212.880  
Un 4 kg'lık                  2 625.000 625.000 625.000 2.808  KG  1.755.000.000  TS
Lüks Un (50 Kg)              6 26.343.500 27.568.145 27.076.144 1.446  ÇV  39.152.104.570  TS
Un (50 kg)                   12 23.762.377 29.702.971 25.587.036 2.810  ÇV  71.899.573.942  TS
Un Tip 1                     6 420.800 512.430 506.663 741.890  KG  375.888.437.233  TS
Un Tip 1                     5 419.200 420.800 420.364 1.619.590  KG  680.818.688.000  GTS
                                                                           , 2.361.480      1.056.707.125.233  
Un (1 kg'lık)                1 650.000 650.000 650.000 552  KG  358.800.000  TS
Un (4 kg'lık)                2 625.000 625.000 625.000 3.540  KG  2.212.500.000  TS
Un (10 kg'lık)               3 5.940.594 6.435.644 6.096.925 95  ÇV  579.207.930  TS
Un (10 kg'lık)               3 585.000 585.000 585.000 3.920  KG  2.293.200.000  TS
                                                                                              4.015      2.872.407.930  
Un Tip 2 (25 Kg)             1 13.311.875 13.311.875 13.311.875 200  ÇV  2.662.375.000  TS
Un (50 Kg.)                  2 24.701.852 28.000.000 24.895.860 170  ÇV  4.232.296.320  TS
Lüks Un (25 Kg.)             8 16.000.000 16.000.000 16.000.000 5.410  ÇV  86.560.000.000  TS
Un Tip 1 (25 kg)             1 13.988.750 13.988.750 13.988.750 100  ÇV  1.398.875.000  TS
Un Tip 2 (30 Kg)             6 9.477.776 16.070.071 13.210.453 212.355  ÇV  2.805.305.828.683  İHRC.
Un Vitaminli (50 Kg.)        1 26.868.375 26.868.375 26.868.375 320  ÇV  8.597.880.000  TS
Lüx Un (10 kg)               1 585.000 585.000 585.000 1.900  KG  1.111.500.000  TS
Un Tip 6 (25 Kg)             1 11.400.000 11.400.000 11.400.000 102  ÇV  1.162.800.000  TS
Un (2 Kg)                    3 575.000 575.000 575.000 7.440  KG  4.278.000.000  TS
Buğday Kepeği                39 140.000 310.000 167.409 765.674  KG  128.181.029.491  TS
İnce Kepek                   6 160.000 183.000 163.482 101.310  KG  16.562.420.000  TS
Razmol                       6 174.701 250.000 188.107 66.505  KG  12.510.058.356  TS
Bonkalite                    17 305.000 315.000 314.676 438.490  KG  137.982.350.000  TS
Makarna (500 Gr)             19 550.000 5.800.000 698.610 5.399  PK  3.771.800.000  TS
Makarna (500 Gr)             17 550.000 4.000.000 594.615 37.570  PK  22.339.700.000  GTS
                                                                                              42.969      26.111.500.000  
Tel Şehriye (500 Gr)         1 550.000 550.000 550.000 640  PK  352.000.000  TS
Tel Şehriye (500 Gr)         1 550.000 550.000 550.000 1.100  PK  605.000.000  GTS
                                                                                            1.740      957.000.000  
Arpa Şehriye (500 Gr)        4 550.000 775.000 595.000 2.500  PK  1.487.500.000  GTS
İrmik (500 Gr)               5 645.000 645.000 645.000 1.120  PK  722.400.000  TS
İrmik (500 Gr)               7 645.000 645.000 645.000 960  PK  619.200.000  GTS
                                                                                              2.080      1.341.600.000  
Makarna (250 Gr)             15 395.000 4.000.000 583.466 4.240  PK  2.473.900.000  TS
Makarna (250 Gr)             21 395.000 4.000.000 815.054 2.750  PK  2.241.400.000  GTS
                                                                                              6.990      4.715.300.000  
Makarna Sosu (400 Gr)        5 3.600.000 4.400.000 3.963.636 66  AD  261.600.000  TS
Makarna Sosu (400 Gr)        4 3.600.000 3.600.000 3.600.000 42  AD  151.200.000  GTS
                                                                                              108      412.800.000  
Makarna (5 Kg)               2 5.100.000 5.100.000 5.100.000 181  PK  923.100.000  TS
Makarna (5 Kg)               2 5.100.000 5.100.000 5.100.000 3.480  PK  17.748.000.000  GTS
                                                                                              3.661      18.671.100.000  
Tel Şehriye (5 Kg)           1 5.100.000 5.100.000 5.100.000 200  PK  1.020.000.000  GTS
Arpa Şehriye (5 Kg)          1 5.100.000 5.100.000 5.100.000 500  PK  2.550.000.000  GTS
Makarna Sosu (190 Gr)        2 4.300.000 4.300.000 4.300.000 18  AD  77.400.000  TS
Makarna Sosu (190 Gr)        1 4.300.000 4.300.000 4.300.000 12  AD  51.600.000  GTS
                                                                                              30      129.000.000  
Makarna (350 Gr.)            2 500.000 1.000.000 506.172 81  PK  41.000.000  TS
                                                                                                                   4.981.319.991.942  
YAĞLI TOHUMLAR                                                                                                                            
Ayçiçek (Yağlık)             603 413.215 530.000 490.313 20.079.951  KG  9.845.464.331.100  HMS
Ayçiçek (Yağlık)             205 470.000 535.000 503.427 10.930.585  KG  5.502.753.228.368  TS
Ayçiçek (Yağlık)             5 473.630 485.000 484.961 28.048.030  KG  13.602.205.584.100  KOOP.A
                                                                                              59.058.566      28.950.423.143.568  
Kanola                       1 430.000 430.000 430.000 28.466  KG  12.240.380.000  KOOP.A
Kanola                       2 470.000 470.000 470.000 44.070  KG  20.712.900.000  HMS
                                                                                              72.536      32.953.280.000  
                                                                                                                   28.983.376.423.568  
YAĞLAR                                                                                                                                    
Ham Ayçiçek Yağı             17 1.165.000 1.335.000 1.299.821 2.524.710  KG  3.281.671.604.550  TS
                                                                                                                                          
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ                                                                                                                    
İnek Sütü                    8 450.000 465.002 455.167 1.753.933  LT  798.333.482.050  HMS
İnek Sütü                    6 425.230 469.568 458.450 182.855  LT  83.829.935.139  KOOP.A
                                                                                              1.936.788      882.163.417.189  
Büyükbaş Et                  1 7.209.896 7.209.896 7.209.896 19.957  KG  143.887.899.860  TS
Küçükbaş Et                  1 9.000.000 9.000.000 9.000.000 31  KG  279.000.000  TS
Büyükbaş Sakatat             2 50.000.000 50.000.000 50.000.000 84  ADE 4.200.000.000  TS
                                                                                                                   1.030.530.317.049  
YAŞ VE KURU MEYVALAR                                                                                                                      
Yaş Üzüm                     37 171.017 1.275.510 350.603 5.709.623  KG  2.001.811.476.483  HMS
Karpuz                       1 80.000 80.000 80.000 41.000  KG  3.280.000.000  HMS
Kavun                        2 75.000 75.000 75.000 66.000  KG  4.950.000.000  HMS
Limon                        16 761.432 1.139.788 934.145 321.061  KG  299.917.556.039  İHRC.
Limon                        31 200.000 800.000 597.542 328.901  KG  196.532.440.000  HMS
                                                                                              649.962      496.449.996.039  
                                                                                                                   2.506.491.472.522  YEKUN
HAM DERİLER                                                                                                                               
Sığır Derisi                 1 1.700.000 1.700.000 1.700.000 2.082  KG  3.539.400.000  TS
                                                                                                                                          
SEBZELER                                                                                                                                  
Kuru Soğan                   5 137.698 334.677 219.015 116.010  KG  25.407.944.914  İHRC.
Kuru Soğan                   7 65.000 290.000 126.382 229.615  KG  29.019.375.000  HMS
                                                                                              345.625      54.427.319.914  
                                                                                                                      
CANLI HAYVANLAR                                                                                                                           
Dana                         33 650.000.000 3.262.000.000 1.758.700.480 208  BAŞ 365.809.700.008  HMS
İnek                         9 600.000.000 1.300.000.000 1.115.940.909 22  BAŞ 24.550.700.000  HMS
Süt Danası                   3 1.000.000.000 2.558.400.000 1.480.794.999 20  BAŞ 29.615.900.000  HMS
Süt İneği                    3 1.000.000.000 2.280.000.000 1.222.142.857 14  BAŞ 17.110.000.000  HMS
Kuzu                         17 100.000.000 1.785.000.000 149.495.375 173  BAŞ 25.862.700.008  HMS
Süt Kuzusu                   3 103.000.000 105.000.000 103.709.090 55  BAŞ 5.704.000.000  HMS
                                                                                                                   468.653.000.016  
KÜSPELER VE PRİNA                                                                                                                         
Ayçiçek Küspesi              46 109.000 165.000 120.756 1.836.300  KG  221.745.720.000  TS
                                                                                                                                          
                                                                                                       MERKEZ YEKUNU :  51.277.303.658.742  
               
SARAY İRTİBAT BÜROSU
                 
MUAMELE GÖREN MADDE          MUAMELE     E N    A Z         E N  Ç O K          ORTALAMA      MİKTARI BRM  B E D E L i   SATIŞ ŞEKLİ
CİNS ve NEVİLERİ              ADEDİ      L İ R A Kr         L İ R A Kr         L İ R A Kr     T. L. 
               
HUBUBAT GURUBU                
Buğday                       9 312.478 350.000 317.144 568.450  KG  180.280.640.000  HMS
Buğday                       2 348.203 348.205 348.205 52.900  KG  18.420.056.000  TMO.AL.
                                                                                              621.350      198.700.696.000  
Pirinç                       2 1.425.924 1.425.926 1.425.925 450  KG  641.666.500  TMO.ST.
                                                                                                                   199.342.362.500  YEKUN
HUBUBAT MAMÜLLERİ                                                                                                                         
Un Tip 1 (50 Kg)             3 22.000.000 28.000.000 24.526.315 475  ÇV  11.650.000.000  TS
Un Tip 2 (50 Kg)             13 21.000.000 27.000.000 23.758.985 2.365  ÇV  56.190.000.000  TS
Buğday Kepeği                1 185.000 185.000 185.000 10.200  KG  1.887.000.000  TS
Razmol                       1 200.000 200.000 200.000 15.280  KG  3.056.000.000  TS
Razmol (30 kg)               1 3.600.000 3.600.000 3.600.000 75  ÇV  270.000.000  TS
Bonkalite                    1 300.000 300.000 300.000 8.500  KG  2.550.000.000  TS
                                                                                                                   75.603.000.000  
YAĞLI TOHUMLAR                                                                                                                            
Ayçiçek (Yağlık)             12 460.000 520.000 495.765 187.830  KG  93.119.700.000  TS
Ayçiçek (Yağlık)             4 477.616 477.694 477.632 315.340  KG  150.616.595.000  HMS
Ayçiçek (Yağlık)             2 485.000 485.000 485.000 13.355.722  KG  6.477.525.170.000  KOOP.A
                                                                                              13.858.892      6.721.261.465.000  
                                                                                                                      
                                                                                       SARAY İRTİBAT BÜROSU YEKÜNÜ : 6.996.206.827.500  
               
                                                                                                 BORSA GENEL YEKÜNÜ : 58.273.510.486.242  
HMS
GMS
TS
GTS
VTS
:
:
:
:
:
Hazır Müstahsil Satışı
Gecikmeli Müstahsil Satışı
Tacir Satışı
Gecikmeli Tacir Satışı
Vadeli Tacir Satışı
KOOP. S.
KOOP. A.
İHR.

İTH.
G.İTH.
:
:
:
:
:
Kooperatif Satışı
Kooperatif Alışı
İhracat
İthalat
Gecikmeli İthalat
TMO S.
TMO A.
S.TMO A.
S.TMO S.

TMO V.F.
:
:
:
:
:
Toprak Mahsulleri Ofisi Satışı
Toprak Mahsulleri Ofisi Alışı
Sözleşmeli Toprak Mahsulleri Ofisi Alışı
Sözleşmeli Toprak Mahsulleri Ofisi Satışı
Toprak Mahsulleri Ofisi Vade Farkı